Organi uprave i statut

Organi uprave

Predsednik

Božidar Mihailović

Generalni sekretar

Anđela Klikovac

Predsednik skupštine

Borko Drašković

Predsednik upravnog odbora

Dejan Stojić

Predsednik nadzornog odbora

Snežana Spasenović

Predsednik izvršnog odbora

Goran Lovrić

Članovi upravnog odbora

– Dejan Stojić

– Milan Nikolić

– Branislav Pijević

– Petar Matović

– Dejan Čolović

– Goran Lovrić

– Božidar Mihailović

Članovi nadzornog odbora

– Snežana Spasenović

– Dejan Nikačević

– Borko Drašković

– Anđela Klikovac

– Marko Purković

Članovi izvršnog odbora

– Dejan Daničić

– Vladimir Veljašević

– Goran Lovrić

– Vladimir Stanić

– Zoran Mihajlović

– Slobodan Tanasković

– Vladan Komatović

Statut