Organi uprave i statut

Organi uprave

Predsednik

Božidar Mihailović

Generalni sekretar

Anđela Klikovac

Predsednik skupštine

Borko Drašković

Predsednik upravnog odbora

Dejan Stojić

Predsednik nadzornog odbora

Snežana Spasenović

Predsednik izvršnog odbora

Goran Lovrić

Članovi upravnog odbora

– Dejan Stojić

– Milan Nikolić

– Branislav Pijević

– Petar Matović

– Dejan Čolović

– Goran Lovrić

– Božidar Mihailović

Članovi nadzornog odbora

– Snežana Spasenović

– Dejan Nikačević

– Borko Drašković

– Anđela Klikovac

– Marko Purković

Članovi izvršnog odbora

– Goran Lovrić

– Dejan Daničić

– Vladimir Veljašević

– Zoran Pavlović

– Branko Antić

– Vladan Komatović

– Vladimir Popović

Statut